محورهای کنفرانس

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • فناوری اطلاعات
 • شبکه های کامپیوتری
 • مهندسی نرم افزار
 • شبکه های اجتماعی
 • هوش مصنوعی
 • امنیت
 • علوم کامپیوتر
 • سخت افزار و الکترونیک و رباتیک
 • آموزش الکترونیک
 • تجارت الکترونیکی
 • چند رسانه ای
 • مهندسی پزشکی